Multikonto

Multikontoen er grundstenen i din daglige økonomi. Den er din gebyrfri lønkonto med kort, netbank og mulighed for kredit. Du kan oprette kontoen med det samme i netbanken.

Med til kontoen hører:

  • Gratis Visa/Dankort og Visa Debit-kort samt Eurocard og Eurocard Platinum til en særlig favorabel pris
  • Gratis mobilbank og netbank, hvor du bl.a. kan underskrive dokumenter digitalt
  • Gratis Betalingsservice via Nets, hvor dine faste udgifter trækkes automatisk hver måned.

Du kan selv oprette kontoen og bestille Visa/Dankort og Visa Debit-kort i netbanken.

Multikonto med kredit
Du kan få en kredit på op til 100.000 kr. til din Multikonto. Du betaler kun rente af det beløb, der er trukket på kontoen.

Alle kunder kan få en Multikonto. 

Men ikke alle kan få kredit
Hvis du ikke er medlem af Lægernes Pension, har du begrænset adgang til at få kredit. 

Læger med en midlertidig autorisation ("opsparingsmedlemmer" i Lægernes Pension) og læger, der bor i udlandet, kan ikke få en kredit i Lægernes Bank.

Din ægtefælle/samlever kan også få en Multikonto. Kontoen er uden kredit, da vi som udgangspunkt kun påtager en kreditrisiko for kunder, der er medlemmer af Lægernes Pension. Din ægtefælle/samlever kan godt være medkontohaver på din Multikonto med kredit.

Lægestuderende?
Er du lægestuderende tilbyder vi dig i stedet for en Studiekonto, der er målrettet dine behov.

Læs mere om
Studiekonto

For at få en Multikonto med kredit skal du indsende kopi af din seneste årsopgørelse fra Skat. Har din indkomst ændret sig væsentligt i negativ retning siden seneste årsopgørelse, eller ejer du anparter, skal du oplyse os om det.

Du skal være indforstået med, at banken indhenter relevante oplysninger om din økonomi. Det kan fx være i Lægernes Pension, Lægeforeningen, den elektroniske tingbog og RKI. Det er en forudsætning, at du ikke er registreret i RKI, og vi forbeholder os i øvrigt ret til at give afslag på ansøgning om kredit.

Hvis kontoen ikke anvendes som lønkonto, skal der laves en betalingsserviceaftale (Nets), så de kvartalsvise rentetilskrivninger bliver betalt.

Alle borgere i Danmark over 18 år skal have en konto, der er registreret som NemKonto hos det offentlige. Alle betalinger fra stat og kommune sker så via den konto, du har valgt som NemKonto. Fordelen er, at alle betalinger fra det offentlige indsættes direkte på din konto. Du kan vælge en helt almindelig konto som din NemKonto, fx din Multikonto.

Hvis du er offentligt ansat, vil din NemKonto blive anvendt som lønkonto.

mere om
nemkonto