Derfor beder vi om oplysninger om dig

I Lægernes Pension & Bank er vi med til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og gøre det sværere for de kriminelle at udføre ulovlige handlinger. Det mærker du også som kunde. Vi har nemlig brug for at kende vores kunder og forstå, hvordan de bruger banken, og vi skal kunne dokumentere det overfor myndighederne.

Du undrer dig måske over, at vi beder dig svare på spørgsmål om din brug af banken - især hvis du har været kunde hos os i mange år. Det forstår vi godt. Mange ting ændrer sig med tiden, og det gør din brug af banken også. Derfor vil vi spørge dig flere gange i løbet af din tid som kunde her i banken.

Når vi har et godt kendskab til dig som kunde, er det nemmere for os at opdage, når noget ikke er som det skal være. Det giver os de bedste muligheder for at beskytte dig mod svindel og misbrug.

Som bank har vi pligt til at kende vores kunder og have fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og dermed passe på vores kunders identitet og konti. Du vil derfor opleve, at du med jævnlige intervaller vil blive bedt om at opdatere dine oplysninger, så de er aktuelle.

Ja, det er nødvendigt, at du opdaterer dine oplysninger når vi beder om det, og giver os den dokumentation vi mangler. Dine oplysninger skal være konkrete og grundige, så vi kan betjene dig bedst muligt, samtidig med at vi beskytter dig og dine konti.

Du kan læse mere herom på Finanstilsynets hjemmeside.

Nej, vi mistænker dig slet ikke. For at vi kan reagere, hvis noget ikke er, som det skal være, er vi nødt til at kende din måde at bruge banken på. På den måde kan vi bedst muligt beskytte dig og dine konti.

Dine svar bruger vi til at sikre os, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, du har givet os om din forventede brug af banken, og den måde du bruger banken på. På den måde kan vi beskytte dig og dine konti bedst muligt.

Mange ting ændrer sig med tiden, og det gør din brug af banken også. Derfor vil vi spørge dig flere gange i løbet af din tid som kunde her i banken, så oplysningerne er aktuelle. På den måde kan vi forsat beskytte dig og dine konti.

Hvidvaskloven kræver, at alle danske banker skal have kendskab til, hvordan deres kunder bruger banken.

Du vil derfor blive spurgt om din brug af banken, uanset hvilken bank du har, og hvis du har flere banker.

Som udgangspunkt vil du modtage en besked i din mobilbank eller netbank, hvor vi via et link beder dig om at udfylde dine oplysninger i et spørgeskema.

Hvis du synes, at det er svært at svare på spørgsmålene, er du velkommen til at kontakte os.

Nogle gange oplever vi, at virusprogrammer med netbankbeskyttelse, blokerer for at åbne op for linket til spørgeskemaet. Det kan evt. løses ved at prøve på en anden computer.

Hvis det stadig giver udfordringer, er du velkommen til at kontakte os.

Vi henvender os som udgangspunkt til dig med en besked i mobilbanken eller netbanken, hvor du trygt kan klikke på links.

Hvis vi mangler oplysninger fra dig om, hvordan du bruger banken, vil du modtage en besked i mobilbanken eller netbanken.

Hvis vi ikke hører fra dig, minder vi dig om det med en ny besked. Her fortæller vi også om konsekvensen for din brug af banken, hvis vi ikke modtager oplysningerne.

Uden oplysningerne vil vi i sidste ende blive nødt til at spærre dine konti og kort.