Investeringsstrategi

Investeringsstrategien er dit styringsredskab - også når bølgerne går højt.

Med udgangspunkt i din investeringsprofil skal du fastlægge en investeringsstrategi. Hvis de forhold, der lå til grund for din investeringsprofil, ikke har ændret sig, bør du fastholde din investeringsstrategi, også i tider med mere eller mindre kortvarige kursfald.

Den væsentligste investeringsbeslutning er fordelingen mellem aktier og obligationer. Det er vores erfaring, at alle porteføljer skal indeholde begge dele. Lang tidshorisont og høj risikovillighed taler for mange aktier, mens kort tidshorisont og lav risikovillighed taler for få aktier. Historien har vist, at de dårlige aktieår ofte er gode obligationsår og omvendt, så en lille aktieandel i en obligationsportefølje kan faktisk forbedre afkastet og reducere risikoen, fordi afkastet på aktier og obligationer ikke altid følges ad.

Forskellige strategier

Vi arbejder med flere investeringsstrategier. Forskellen er, hvor mange aktier du har i forhold til obligationer. Jo højere risiko og længere løbetid, jo flere aktier. Fordelingen af aktier og obligationer kaldes neutralvægte.

Risikovillighed/

Tidshorisont

Lav risiko

(risikoscore 1-3)

Mellem risiko

(risikoscore 4-7)

Høj risiko

(risikoscore 8-10)

0-2 år

100 % kontant 

90 % obligationer 

10 % aktier

70 % obligationer 

30 % aktier

3-8 år

90 % obligationer 

10 % aktier

70 % obligationer 

30 % aktier

50 % obligationer 

50 % aktier

Over 8 år

70 % obligationer 

30 % aktier

50 % obligationer 

50 % aktier

30 % obligationer 

70 % aktier

Når du har taget stilling til, hvor stor andel du vil investere i henholdsvis aktier og obligationer, er næste skridt at afgøre, hvilke specifikke aktier og obligationer, der skal udgøre din portefølje.

Her er det vigtigt at få skabt en god risikospredning. Risikospredning er i virkeligheden blot et andet udtryk for det gamle ordsprog "Du skal ikke lægge alle dine æg i samme kurv". Du bør derfor sprede dine investeringer, så du ikke kun har aktier i ét selskab, men i flere. Fordeles aktierne nogenlunde ligeligt mellem forskellige brancher, fx industri, medicinal, alternativ energi, finans osv., kan du undgå for store tab, hvis en enkelt sektor oplever større kursfald. Spredningen bør derfor også ske på forskellige lande og regioner.

En god risikospredning kan blandt andet opnås ved at investere i investeringsforeninger, fx Lægernes Invest. Her bliver dine penge automatisk spredt ud på flere forskellige aktiver, så din risiko bliver mindre. Når du investerer via en investeringsforening, får du indbygget en risikospredning fra første krone.

Aktiemarkederne har været stigende på langt sigt, men udsættes med jævne mellemrum for mere eller mindre kortvarige kursfald. Det er der utallige eksempler på igennem historien, fx finanskrisen i 2008 og coronakrisen i 2020. Disse perioder med kursfald kommer igen - vi ved bare ikke hvornår.

Dette faktum er vigtigt at forholde sig til, men har man på forhånd fastlagt en fornuftigt defineret investeringsstrategi med stor spredning i placeringerne, betyder det også, at der er taget hensyn til sandsynligheden for markedskorrektioner. Derfor skal man holde fast i investeringsstrategien - også i modgangstider.

Bliv ikke grebet af panik
Som privat investor skal man være opmærksom på risikoen for at lade sig påvirke voldsomt af kursfald, der i den aktuelle situation kan opfattes som drastiske. Der er set mange eksempler på, at mennesker i et øjebliks panik har solgt ud af deres aktier i perioder præget af kursfald. Det medfører tab, og det kan samtidig være svært at komme til at investere de penge, man har trukket ud, i nye aktier. Kortsigtede beslutninger - evt. i panik - kan ødelægge en langsigtet investeringsstrategi, så man ikke når de mål, man har sat sig med sin opsparing.

Som investor har man handelsomkostninger og kursspread imod sig, men også den psykologiske faktor spiller ind, da man som investor nu har taget beslutningen om at trække sig ud af markedet og først geninvestere, når markedet igen er roligt og på vej op. For man har måske ikke gjort op med sig selv, hvad der indikerer et marked på vej op: Er det, når markedet igen er begyndt at stige, og hvor meget skal det stige, før man igen føler sig tryg som investor. Og hvad nu, hvis kursen er steget til over den kurs, man solgte til, vil man da stadig gå i markedet igen?

Nogle af de største kursfald er blevet fulgt af de største stigninger, og hvis man blot mister nogle få af de bedste måneder med kursstigninger, går det ud over afkastet.

Fastlæg en investeringsprofil og en strategi
Lægernes Bank anbefaler sine kunder at få fastlagt en investeringsprofil. Det gør du selv i netbank. Investeringsprofilen indeholder bl.a. en risikoprofil, investeringsformål og investeringshorisont.

Med en investeringsprofil kan du modtage investeringsforslag ud fra den investeringsstrategi, der netop passer til din situation. Du har også mulighed for at få Porteføljepleje, hvor Lægernes Bank investerer og plejer din opsparing for dig.