Klage til Ligebehandlingsnævnet

Seks kvindelige læger klager til Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet har den 10. september 2020 informeret Lægernes Pension om en klage fra seks kvindelige medlemmer af Lægernes Pension. Klagerne mener, at de er blevet udsat for forskelsbehandling af Lægernes Pension på grund af deres køn og derfor vil få mindre i månedlig pensionsydelse fra Lægernes Pension i forhold til deres mandlige kolleger.

Indtil 1998 var det normal praksis i pensionssektoren – og i Lægernes Pension – at pensionsopsparinger var kønsopdelte. Kønsopdelingen, som var gældende indtil en lovændring i 1998, betyder, at da kvinder lever længere end mænd, må pensionsselskaberne tage højde for, at livsvarige udbetalinger til de kvindelige medlemmer skal strække længere. Det gælder også for læger, hvor kvindelige læger generelt lever længere end deres mandlige kolleger. Set ud fra en livstidsbetragtning får mandlige og kvindelige medlemmer med kønsopdelt pensionsordning dog udbetalt det samme.

Problemstillingen berører cirka 3.000 kvindelige medlemmer ud af Lægernes Pensions i alt 46.000 medlemmer. I samme forbindelse skal nævnes, at cirka 5.000 mandlige læger får en lavere månedlig pension end deres kvindelige kolleger. Det gælder de medlemmer, der har valgt ægtefællepension og skyldes, at de mandlige lægers ægtefæller lever længere end ægtefællerne til kvindelige læger.

Lægernes Pension har gennem årene informeret om principperne i de to pensionsordninger på hjemmesiden www.lpb.dk.

Lægernes Pension vil gerne bidrage til at skabe yderligere klarhed og gennemsigtighed på området, ligesom vi bidrager til Ligebehandlingsnævnets sagsbehandling af klagen fra de seks medlemmer. Af respekt for Ligebehandlingsnævnets arbejde kan vi ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Læs Debat om mænds og kvinders pensioner