Går på pension

Hvornår kan jeg gå på pension, hvad får jeg udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her.

Inden du vælger at gå på pension, skal du være opmærksom på reglerne for udbetaling af pension, og hvordan samspillet er mellem de offentlige ydelser og udbetalinger fra Lægernes Pension.

Hvornår?
Hvornår du kan få pension, afhænger af, hvornår du er født. I Pensionsudbetalingsalder herunder kan du se, hvornår du – som reglerne er nu – tidligst kan gå på pension, og hvornår du tidligst kan modtage folkepension.

Du kan få pensionen udbetalt, selvom du fortsætter i dit sædvanlige job. En del overenskomster og aftaler omfatter dog som udgangspunkt ikke ansatte, der får egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har indbetalt til. Det er derfor bedst på forhånd at undersøge, om dine hidtidige ansættelsesvilkår fortsat gælder, også selvom du får udbetalt pension.

Hvor meget?   
I Min pension kan du se, hvor meget vi forventer, du vil få udbetalt i pension. Pensionen udbetales lige så længe, du lever. Beløbet afhænger af, hvornår du går på pension. Jo senere du går på pension, jo større bliver din månedlige udbetaling. Husk, at der skal betales skat af beløbet.

Hvis du ønsker at få mere som pensionist, kan du indbetale mere på din pensionsordning eller få en ekstra livsvarig livrente i Lægernes Pension. Du kan også spare mere op på en aldersopsparing eller en ratepension i banken.

  

Brug for
mere?

Hvis du overvejer at gå på pension pga. helbredet, har du måske krav på at få invalidepension fra Lægernes Pension.

Er du først begyndt at få udbetalt pension, kan du ikke længere søge invalidepension, og du er ikke omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Hvis du vælger alene at få udbetalt alderssummen, vil du fortsat have mulighed for at søge invalidepension, frem til du fylder 67 år, og dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, frem til du fylder 70 år. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Hvis du blev medlem af Lægernes Pension før 1. maj 2007, kan du få udbetalt af din pension, når du fylder 60 år, selvom din tidligste pensionsudbetalingsalder fx er 62 år. Blev du medlem senere, kan du finde din tidligste pensionsudbetalingsalder herunder. Udbetalingen skal begynde, senest når du fylder 75 år.

   

Din fødselsdato                                           

Tidligste alder for
pensionsudbetaling        

Tidligste alder
for folkepension      

- 31.12.53

60

65

01.01.1954 - 30.06.1954

60 65½
01.07.1954 - 31.12.1954 60

66

01.01.1955 - 30.06.1955 60

66½

01.07.1955 - 31.12.1958

60

67

01.01.1959 - 30.06.1959

60½

67

01.07.1959 - 31.12.1959

61

67

01.01.1960 - 30.06.1960

61½

67

01.07.1960 - 31.12.1962   1)

62

67

01.01.1963 - 31.12.1966   1+2)

63

68

01.01.1967 - 31.12.1970   1+2)

64

69

01.01.1971 - 31.12.1974   1+2)

65

70

01.01.1975 -   1+2)

65½

70½

1) Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkepensionsalderen, så pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet fem år før folkepensionsalderen. 

2) Efterløns- og folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre.

Hvis pensionen er større end folkepensionens grundbeløb, kan du ved pensionering vælge en udjævnet pension. Det giver dig en højere pension, indtil du når folkepensionsalderen.

Når du når folkepensionsalderen, nedsættes grundpensionen med et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb, da du gik på pension. Modtager du tillæg til grundpensionen sættes disse også ned, hvorfor det samlede fald i pensionsudbetalingen kan blive betydeligt større end folkepensionens grundbeløb.

Størrelsen af ægtefælle- og børnepension bliver ikke påvirket af, om du vælger udjævnet pension. Udjævnet pension kan kombineres med udbetaling af alderssum. Men udjævnet pension kan ikke udbetales i forbindelse med delpensionering.

Inden udbetalingerne begynder, skal du vælge, hvordan du ønsker din pension udbetalt. Vær opmærksom på, at du ikke senere kan vælge om.

Hvis du bliver deltidsansat, efter at du har opnået tidligste pensionsudbetalingsalder, kan du få udbetalt delpension. Det kræver, at din arbejdstid nedsættes med mellem 20-33 pct. Delpension kan vælges én gang, før du får den fulde pension udbetalt. Du kan få delpension udbetalt fra Lægernes Pension, hvis du går på efterløn, eller hvis din arbejdstid nedsættes i forbindelse med seniorordning eller offentlig delpension.

Når delpensionen bliver udbetalt, bliver din dækning ved invaliditet reduceret i forhold til tidligere, og du vil ikke længere have dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Du kan dog bevare dækningen, hvis indbetalingen er større end det almindelige medlemsbidrag.

Du har mulighed for at konvertere en del af den løbende pension til et engangsbeløb (alderssum), hvis du stadig har den gamle pensionordning. Dvs. at du har indbetalt bidrag før 1. januar 1993 og ikke har valgt om til "ny pensionsordning" på betinget grundlag i 2009, 2012 eller 2015.

I Min pension kan du se, hvor stor vi forventer, at din alderssum bliver, afhængigt af hvornår du går på pension. Du kan se summens størrelse ved forskellige pensionsaldre.

Hvis du får udbetalt alderssummen, bliver den løbende pension tilsvarende nedsat. Den reducerede pension fremgår også af pensionsmeddelelsen. Invalidepension, børnepension og eventuel ægtefællepension blive også reduceret, hvis du får alderssummen udbetalt.

Du kan få udbetalt alderssummen på ethvert tidspunkt, efter at du er fyldt 60 år, men dog senest når du bliver pensioneret. Du kan godt få alderssummen udbetalt, når du fylder 60 år, og vente med at få pensionen udbetalt til du fx fylder 67 år. Du kan ikke få udbetalt alderssum, hvis du er invalidepensioneret.

Få udbetalt
alderssum

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de ret til børnepension, indtil de fylder 21 år. Det gælder både, når du bliver pensioneret pga. alder, og hvis du skal på invalidepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din grundpension pr. barn på første udbetalingstidspunkt.

Hvis du dør, før dine børn fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil de fylder 21 år. Børnepensionen udgør på første udbetalingstidspunkt 20 pct. af det, du ville have fået i invalidepension (grundpension).

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En ugift samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på pension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Læs mere og hent dokumenter her