Går på pension

Når du bliver pensionist, får du udbetalt pension fra Lægernes Pension, så længe du lever.

Hvornår du kan få pension, afhænger af, hvor længe du har været i Lægernes Pension. Blev du medlem før maj 2007, kan du få udbetalt din pension, fra du fylder 60 år. Blev du medlem senere, kan du finde din tidligste pensionsudbetalingsalder herunder. Udbetalingen skal begynde, senest når du fylder 75 år.

Hvor meget?  
I Min pension kan du se, hvor meget vi forventer, du vil få udbetalt i pension. Beløbet afhænger af, hvornår du går på pension. Jo senere du går på pension, jo større bliver din månedlige udbetaling. 

Hvis du ønsker at få mere som pensionist, kan du indbetale mere på din pensionsordning eller få en ekstra livsvarig livrente i Lægernes Pension. Du kan også spare mere op på en aldersopsparing eller en ratepension i banken.

  

Brug for
mere?

Fødselsdato                                           

Note

Tidligste pensions-
udbetalingsalder        

Tidligste folke-
pensionsalder        

- 31.12.53

 

60

65

01.01.1954 - 30.06.1954

  60 65½
01.07.1954 - 31.12.1954   60

66

01.01.1955 - 30.06.1955   60

66½

01.07.1955 - 31.12.1958

 

60

67

01.01.1959 - 30.06.1959

 

60½

67

01.07.1959 - 31.12.1959

 

61

67

01.01.1960 - 30.06.1960

 

61½

67

01.07.1960 - 31.12.1962

1

62

67

01.01.1963 - 31.12.1966

1+2

63

68

01.01.1967 - 31.12.1970

1+2

64

69

01.01.1971 - 31.12.1974

1+2

65

70

01.01.1975 -

1+2

65½

70½

1) Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkepensionsalderen, så pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet fem år før folkepensionsalderen. 

2) Efterløns- og folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre.

Hvis du er optaget som medlem af Lægernes Pension før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din pension, når du fylder 60 år, selvom din tidligste pensionsudbetalingsalder fx er 62 år.

Alderssum er en del af din pension, som du kan vælge at konvertere til en engangsudbetaling. Du kan få udbetalt alderssummen på et tidspunkt, fra du fylder 60, og til du går på pension.

Du kan kun vælge alderssum, hvis du er begyndt at indbetale til Lægernes Pension inden 1. januar 1993 og ikke har skiftet til den nye pensionsordning.

Få udbetalt
alderssum

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de ret til børnepension indtil de fylder 21 år. Det gælder både, når du bliver pensioneret pga. alder, og hvis du skal på invalidepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din grundpension pr. barn på første udbetalingstidspunkt.

Hvis du dør, før dine børn fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil de fylder 21 år. Børnepensionen udgør på første udbetalingstidspunkt 20 pct. af det, du ville have fået i invalidepension (grundpension).

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En ugift samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på pension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Læs mere og hent dokumenter her