Går på pension

Hvornår kan jeg gå på pension, hvad får jeg udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her.

Inden du vælger at gå på pension, skal du være opmærksom på reglerne for udbetaling af pension, og hvordan samspillet er mellem de offentlige ydelser og udbetalinger fra Lægernes Pension.

Hvornår?

Hvornår du kan få pension, afhænger af, hvornår du er født. Vælg Pensionsudbetalingsalder til højre her på siden, så kan du se, hvornår du tidligst kan gå på pension, og hvornår du tidligst kan modtage folkepension. 

Du kan få pensionen udbetalt, selvom du fortsætter i dit sædvanlige job. En del overenskomster og aftaler omfatter dog som udgangspunkt ikke ansatte, der får egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har indbetalt til. Det er derfor bedst på forhånd at undersøge, om dine hidtidige ansættelsesvilkår fortsat gælder, også selvom du får udbetalt pension.

75 år er det seneste tidspunkt, hvor du kan begynde at få udbetalt din pension fra Lægernes Pension. Vi kontakter dig, hvis vi ikke har hørt fra dig inden.

Hvor meget?   

I MIN PENSION kan du se, hvor meget vi forventer, du vil få udbetalt i pension. Pensionen udbetales lige så længe, du lever. Beløbet afhænger af, hvornår du går på pension. Jo senere du går på pension, jo større bliver din månedlige udbetaling. Husk, at der skal betales skat af beløbet.

Hvis du ønsker at få mere som pensionist, kan du indbetale mere på din pensionsordning eller få en Supplerende Livrente i Lægernes Pension. Du kan også spare mere op på en aldersopsparing eller en ratepension i banken.

  

Brug for
mere?

Hvis du overvejer at gå på pension pga. helbredet, har du måske krav på at få invalidepension fra Lægernes Pension.

Er du først begyndt at få udbetalt pension, kan du ikke længere søge invalidepension. Hvis du vælger alene at få udbetalt alderssummen, vil du fortsat have mulighed for at søge invalidepension frem til folkepensionsalderen (dog mindst 67 år). Fra 2019 løber dækningen ved visse kritiske sygdomme, til du fylder 70 år, uanset om du er gået på pension eller ej.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Hvis du bliver deltidsansat, efter at du har opnået tidligste pensionsudbetalingsalder, kan du få udbetalt delpension. Det kræver, at din arbejdstid nedsættes med mellem 20-33 pct. Delpension kan vælges én gang, før du får den fulde pension udbetalt. Du kan få delpension udbetalt fra Lægernes Pension, hvis du går på efterløn, eller hvis din arbejdstid nedsættes i forbindelse med seniorordning eller offentlig delpension.

Når delpensionen bliver udbetalt, bliver din dækning ved invaliditet reduceret i forhold til tidligere, og du vil ikke længere have dækning ved visse kritiske sygdomme. Du kan dog bevare dækningen, hvis indbetalingen er større end det almindelige medlemsbidrag.

Du har mulighed for at konvertere en del af den løbende pension til et engangsbeløb (alderssum), hvis du stadig har den gamle pensionordning. Dvs. at du har indbetalt bidrag før 1. januar 1993 og ikke har valgt om til "ny pensionsordning" på betinget grundlag i 2009, 2012 eller 2015.

I MIN PENSION kan du se, hvor stor vi forventer, at din alderssum bliver, afhængigt af hvornår du går på pension. Du kan se summens størrelse ved forskellige pensionsaldre.

Få udbetalt
alderssum

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på alderspension, har de ret til børnepension, indtil de fylder 21 år. I MIN PENSION kan du se, hvor meget der vil blive udbetalt i børnepension.

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de blev 18 år, og inden du blev 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på invalidepension eller alderspension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Børnepension udbetales den 1. i måneden efter, at du har henvendt dig til os.