Aldersopsparing

En aldersopsparing udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb, du kan bruge, når du selv vil. På den måde kan du få udbetalt et større beløb som supplement til din livsvarige pension fra Lægernes Pension.

En aldersopsparing er afløseren for kapitalpensionen. Den væsentligste forskel er, at indbetalingerne til en aldersopsparing ikke er fradragsberettigede, sådan som de var til en kapitalpension. Omvendt skal der ikke betales afgift ved udbetaling af en aldersopsparing.

Du kan få aldersopsparingen udbetalt, når du når din tidligste pensionsudbetalingsalder. 

Hvem kan indbetale på en aldersopsparing?
Enhver kan oprette en aldersopsparing. Aldersopsparingen skal dog senest oprettes 15 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Du kan godt oprette en aldersopsparing i Lægernes Bank, selvom du i forvejen har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut eller forsikringsselskab.

Omlæg kapitalpension til aldersopsparing
Du har mulighed for at omlægge en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing mod betaling af en afgift på 40 pct. Så undgår du at have både en kapitalpension og en aldersopsparing.

Overfør din aldersopsparing/kapitalpension til Lægernes Bank
Hvis du allerede har en aldersopsparing/kapitalpension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank – også efter at du har nået din pensionsudbetalingsalder. Vi betaler evt. flyttegebyrer. 

En kapitalpension er en pensionsordning, der typisk udbetales som et engangsbeløb. Du kan også vælge at få kapitalpensionen i flere mindre dele.

Fra 2013 er der ikke længere fradrag for indbetaling til kapitalpension. Du kan derfor ikke længere indbetale på din kapitalpension i Lægernes Bank.

Kapitalpensionen kan udbetales fra den dag, du når din tidligste pensionsudbetalingsalder, og 15 år frem. Afkastet på en kapitalpension bliver beskattet med den lempelige pensionsafkastskat på 15,3 pct.

Hvis du allerede har en kapitalpension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank ­– også efter at du har nået din pensionsalder.