Ratepension

En ratepension giver dig en fast indtægt over en periode, når du går på pension.

Du bestemmer selv, om ratepensionen skal udbetales over 10 år eller helt op til 25 år fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. På den måde kan du selv tilrettelægge, om du vil have flere penge over en kortere periode, fx lige når du er blevet pensioneret, eller hellere vil sprede udbetalingen ud over en længere årrække.

Hvem kan indbetale på en ratepension?
Du kan selv indbetale på en ratepension eller via din arbejdsgiver. Indbetalingen kan trækkes fra i skat, og udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Det afkast, du får undervejs, beskattes med den lempelige pensionsafkastskat på 15,3 pct.

Du kan oprette en ratepension frem til 15 år efter din pensionsudbetalingsalder. Har du i forvejen en ratepension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank - også efter, at du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Overfør din ratepension til Lægernes Bank
Har du pensionsordninger i andre pengeinstitutter, kan du overføre dem til Lægernes Bank. Vi betaler evt. flyttegebyrer.

   

Læs mere og hent dokumenter her