Kun for læger

Vi plejer kun lægers interesser

  • Lægernes Pension ejes af medlemmerne.
  • Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen på generalforsamlingen. Fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer er læger. De tre andre har tilsammen kendskab til forsikring, jura, regnskab, revision, økonomi og den finansielle sektor. 
  • Vi kan tage hensyn til lægers særinteresser, fx når det gælder, hvad der investeres i. Lægernes pensionsopsparing investeres derfor ikke i tobak og e-cigaretter, kemiske/biologiske våben, antipersonelminer og klyngebomber. Lægernes Pension investerer i forskellige former for vedvarende energi og har indarbejdet Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning i investeringsstrategien.
Mere om bæredygtighed

Vi har fokus på netop lægers økonomiske forhold

  • Vi har et indgående kendskab til lægers karriereforløb og økonomiske behov. Det gør os i stand til at udvikle og tilbyde pensions- og bankprodukter, der passer til dig.

Din pensionsordning bygger på et solidarisk princip

  • Alle læger kan optages i Lægernes Pension.

  • Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved optagelsen i Lægernes Pension, hvis du er medlem som led i din overenskomst (der kan dog være begrænsning i udbetalingerne ved invaliditet eller død, der skyldes lidelser, som var kendt ved optagelsen i Lægernes Pension).