Total pensionsdækning

Pensionsordningen er livslang

 • Din pension og invalidepension er livsvarig og sikrer dig pensionsdækning igennem hele livet. Du risikerer derfor ikke, at pengene slipper op, så du må nøjes med at leve af folkepensionen. 

Du kan få total pensionsdækning i Lægernes Pension

 • Din grundpension indeholder både livsvarig pension, dækning ved invaliditet og udvalgte kritiske sygdomme, børnepension og mulighed for at vælge livsvarig eller tidsbegrænset pension til din ægtefælle eller samlever.
 • Du kan også tegne supplerende pensionsdækning på individuel basis, fx:
  - Ekstra (egen)indbetaling på din pensionsordning i Lægernes Pension 
  - Supplerende Livrente i Lægernes Pension 
  - Supplerende Invalidepension i Lægernes Pension 
  - Gruppelivsordning i samarbejde med Lægeforeningen
  - Aldersopsparing og ratepension i Lægernes Bank.
 • Du får uvildig pensionsrådgivning af medlemskonsulenter, der ikke er provisionsaflønnede. Målet med rådgivningen er at give dig et samlet overblik over dine dækninger som pensionist og ved sygdom eller død. Vi rådgiver både om din arbejdsmarkedsordning i Lægernes Pension, din folkepension og andre offentlige pensioner, samt hvis du har eller ønsker supplerende dækning.

Dine valgmuligheder

 • Vi har sammensat en ordning, som passer til de fleste læger, så du ikke behøver at bekymre dig om din pension. Du kan under visse regler selv bestemme om din pensionsordning også skal dække ægtefælle eller samlever, så du får den ordning, der passer bedst til din familiesituation.

Du beholder den samme pensionsordning igennem hele livet

 • Hvis du skifter job, kan du forsætte som medlem af Lægernes Pension. Enten ved at der fortsat indbetales til din pensionsordning som led i din ansættelse. Eller også kan du fortsætte din pensionsordning som selvbetaler. Det er muligt, da Lægernes Pension er en såkaldt tværgående pensionskasse, som kan tage mod pensionsbidrag, uanset hvor du er ansat – i modsætning til en firmapensionsordning, hvor ordningen er tilknyttet et bestemt firma/arbejdsplads.