Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg er en del af den samlede pensionsudbetaling til dig eller dine efterladte.

Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, aldersafhængigt tillæg og pensionisttillæg.

Pensionisttillægget er et ugaranteret tillæg, der betales af egenkapitalen. Det udbetales kun til nye ordninger med betinget garanti, som også er de ordninger, der bidrager til opbygning af egenkapitalen. Den nye ordning gælder for medlemmer, der er indtrådt i Lægernes Pension fra 1. juli 1999 og senere og for medlemmer, der har omtegnet fra gammel til ny ordning i 2009, 2012 eller 2015.

Aldersafhængigt tillæg er et ugaranteret tillæg, du kan vælge at få udbetalt oven i din grundpension. Du betaler selv for aldersafhængigt tillæg, der trækkes fra din pensionshensættelse på samme måde som den grundpension, du får udbetalt. Pensionshensættelsen er det beløb, som Lægernes Pension har afsat til at kunne betale din pension (indbetalinger, renter og bonus). Aldersafhængigt tillæg kan vælges i den nye ordning, og for den andel af den gamle ordning, som er med betinget garanti. Du kan vælge mellem to typer tillæg, Standard og Stabil, se nedenfor.

Aldersafhængigt tillæg er et forskud

Aldersafhængigt tillæg er forskud på den bonus, som Lægernes Pension forventer, at du senere vil få. Hvis det viser sig, at den faktiske bonus bliver mindre end indregnet, bliver din pension nedsat i årene fremover. Skulle bonus blive højere, vil pensionen stige.

Aldersafhængigt tillæg er helt ugaranteret og vil typisk blive ændret, hvis afkast- og levetidsforventningerne ændres.

Hvad er formålet med det?

Formålet med Standard er at få en høj udbetaling i starten af pensionsperioden, som holder sig nogenlunde konstant over hele perioden, hvis den indregnede bonus kan fastholdes. Hvis ikke, vil pensionen falde. Inflationen vil typisk bevirke, at udbetalingens købekraft vil falde over tid. 

Stabil er fastsat med henblik på et opnå en udbetaling, hvor købekraften til gengæld forventes at være nogenlunde konstant over hele perioden. Til gengæld vil udbetalingerne være lavere i starten end ved valg af Standard.

Fælles for begge typer aldersafhængigt tillæg er, at hvis den indregnede bonus ikke kan fastholdes, vil pensionen falde.

Hvordan udvikler min udbetaling sig med/uden tillæg?

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan pensionsudbetalingen i den nye ordning udvikler sig over tid med og uden aldersafhængigt tillæg.

Nominelle kroner viser den værdi, som pengene har i dag. Her ses en jævn udbetaling, når der vælges Standard, mens udbetalingen stiger uden. Nutidsværdi viser den købekraft, som pensionen forventes at have, når den bliver udbetalt. Her ses, at købekraften fastholdes ved valg af Stabil.

Hvornår kan det vælges/fravælges?

Du kan til- og fravælge aldersafhængigt tillæg én gang årligt.

Hvordan er det fastsat?

Satserne for aldersafhængigt tillæg er fastsat ud fra forventningen til de fremtidige kontorenter på lang sigt, som du kan se i pjecen Vejledning – pensionsoversigt. Du finder alle Lægernes Pensions pjecer på lpb.dk.

Hvor finder jeg det aldersafhængige tillæg?

Du finder oplyst størrelsen på det aldersafhængige tillæg i MIN PENSION under Udbetalinger.


Læs mere og hent dokumenter her